Tarifes

Tennis

Quotes socis tennis

Quota premium accés a totes les instal.lacions74,40€
Quota premium trimestral223,00€
Quota familiar (2 adults + 3 nens)148,00€
Quota infantil (fins els 16 anys)40,20€
Quota junior (fins els 23 anys)54,80€
Pack familiar junior (fins els 23 anys)199,60€

Pàdel

Quotes socis pàdel

Quota pàdel sense accés a les pistes de tennis55,00€
Quota pàdel trimestral164,80€
Quota familiar (2 adults + 3 nens)120,90€
Quota infantil (fins els 16 anys)27,50€
Quota junior (fins els 23 anys) 45,80€
Pack Familiar Junior (fins els 23 anys)155,90€

Passeig

Quota passeig

Accés al recinte del club, piscina i gimnàs (sense dret a tennis i pàdel)40,20€

Piscina

Quota piscina

Quota trimestral individual102,60€
Quota trimestral familiar (2 adults i 3 nens)239,40€
1 dia adult entre setmana no sòci6,00€
1 dia adult cap de setmana no sòci10,00€
1 dia (10-16) anys5,00€
1 dia (5-10 anys)4,00€
Menors de 5 anys0,00€
Quota bimestral familiar (2 adults i 3 nens)159,60€
Quota trimestral families nombroses (2 adults i més de 4 nens)329,40€